مخدر عام

سعر ودواعى إستعمال حقن بروبوفول propofol مخدر
سعر ودواعي استعمال فلوثان Fluothane محلول مخدر
سعر ودواعي استعمال بخاخ ليدوكايين Lidocaine مخدر موضعي

المتابعون